Månedmai 2019

Produktdifferensiering

I Kotlers bok om markedsføringsledelse fra 2016 står det at å framheve en produktfordel gjør det lettere å huske produktet. Selv på svært like produkter finnes det mange differensierende faktorer. I dette innlegget skal jeg forklare hva produktdifferensiering er, vise til eksempler og forklare hvordan bedrifter kan skille seg ut fra konkurrentene deres. Meningen med produktdifferensiering er å gi forbrukerne muligheten til å velge et merke over et annet. Det hjelper med å identifisere egenskapene som skiller et produkt fra andre […]

Continue Reading